Profilaktyka SIDS

Profilaktyka SIDS powinna koncentrować się przede wszystkim na przeciwdziałaniu czynnikom, na które mamy wpływ, czyli na właściwej pielęgnacji niemowlęcia. Opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie neonatologii i zespół naukowców rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt dotyczą wzorców postępowania przy opiece i pielęgnacji niemowląt, które pozwolą na ograniczenie ryzyka wystąpienia, Sudden-Infant-Death-Syndrome.